نمایش 1 - 8 از 8

کارگاه دکتر محمد هانی شکوه نیا
نام و نام خانوادگیتخصصتاریخ تشکیل
امیررضا کلانتریپروتز های دندانی3 فوریه, 2022
حمیدرضا حامدیعمومی2 فوریه, 2022
سمیه هاشمیدانشجو سال اخر دندانپزشکی2 فوریه, 2022
شذی نجاریدندانپزشك2 فوریه, 2022
عليرضا دهشدندانپزشك عمومى3 فوریه, 2022
مجید جعفریعمومی2 فوریه, 2022
محمدرضا صانعیعمومی2 فوریه, 2022
هانا لطف اله زادهعمومی3 فوریه, 2022
نام و نام خانوادگیتخصصتاریخ تشکیل
فهرست