نمایش 1 - 16 از 16

کارگاه دکتر مونا نوروزی
نام و نام خانوادگیتخصصتاریخ تشکیل
آرزو الیاسیانعمومی7 فوریه, 2022
اتوسا متاجیدانشجوی عمومی2 فوریه, 2022
اکرم زین الدینیبیماریهای دهان6 فوریه, 2022
امیرخسرو فرامرزیعمومی2 فوریه, 2022
حمیدرضا حامدیعمومی2 فوریه, 2022
زهرا انصاریدندانپزشک عمومی2 فوریه, 2022
زهرا فرجیدندانپزشک3 فوریه, 2022
سمیرااسدیدندانپزشک6 فوریه, 2022
سمیه هاشمیدانشجو سال اخر دندانپزشکی2 فوریه, 2022
علی قنبرزادهدندانپزشک7 فوریه, 2022
علیرضا صادقیدندانپزشک7 فوریه, 2022
مجید جعفریعمومی2 فوریه, 2022
محمدرضا صانعیعمومی2 فوریه, 2022
مهدی جابریعمومی3 فوریه, 2022
هانا لطف اله زادهعمومی3 فوریه, 2022
وحید جعفریدندانپزشک7 فوریه, 2022
نام و نام خانوادگیتخصصتاریخ تشکیل
فهرست